Lista seminarii 2014

Seminar international Yukimitsu Kobayashi Shihan
Joi, 13 martie 2014 - duminica, 16 martie 2014

Seminar international condus de Yukimitsu Kobayashi sensei si Igor Shmyghin sensei 6 dan Aikikai- Cluj-Napoca, 2014

Programul seminarului este urmatorul:
JOI
19.30 – 21.00 YUKIMITSU KOBAYASHI SHIHAN

VINERI
9.00 – 10.00 IGOR SHMYGHIN SENSEI
10.30 – 12.00 YUKIMITSU KOBAYASHI SHIHAN
17.00 - 18.00 MEHMED MEHMEDOV SENSEI
18.00 – 19.30 YUKIMITSU KOBAYASHI SHIHAN

SAMBATA
9.00 – 10.00 IGOR SHMYGHIN SENSEI
10.30 – 12.00 YUKIMITSU KOBAYASHI SHIHAN

17.00 – 18.00 RADO MARINOV SENSEI
18.30 – 20.00 YUKIMITSU KOBAYASHI SHIHAN
21.00 – Sayonara party at Nobori

DUMINICA
9.00 – 10.30 YUKIMITSU KOBAYASHI SHIHAN