Instructori Musubi Dojo

   
Dorin Marchis 6 Dan Aikido Aikikai  Ovidiu Codreanu 5 Dan Aikido Aikikai 
   
 
Irina Gaspar 3 Dan Aikido Aikikai Sorin Toma 3 Dan Aikido Aikikai